-4%
385.000.000 368.000.000
Mã sản phẩm TMT Daisaki NH-CS 249/MB
Nhóm Xe tải TMT Daisaki
Trọng tải 2-5 tấn
Chủng loại Xe tải thùng KMPB
Kích thước thùng 4200x1730x1800
Nhập Khẩu  Nhật bản
-4%
373.000.000 357.000.000
Mã sản phẩm TMT Daisaki NH-CS 249/MB
Nhóm Xe tải TMT Daisaki
Trọng tải 2-5 tấn
Chủng loại Xe tải thùng KMPB
Kích thước thùng 3580x1740x1850
Nhập Khẩu  Nhật bản
-5%
351.000.000 332.000.000
Mã sản phẩm TMT Daisaki NH-CS 249/MB
Nhóm Xe tải TMT Daisaki
Trọng tải 2-5 tấn
Chủng loại Xe tải thùng KMPB
Kích thước thùng 3240x1740x1840/1850
Nhập Khẩu  Nhật bản
 
-4%
423.000.000 407.000.000
Mã sản phẩm Daisaki NH-345D
Nhóm Xe tải TMT Daisaki
Trọng tải 2 Tấn – 5 Tấn
Chủng loại Xe tải ben tự đổ
Kích thước Thùng 2710x1670x660
Nhập Khẩu  Nhật Bản
-4%
413.000.000 396.000.000
Mã sản phẩm Daisaki NH-245D
Nhóm Xe tải TMT Daisaki
Trọng tải 2 Tấn – 5 Tấn
Chủng loại Xe tải ben tự đổ
Kích thước Thùng 2710x1670x440
Nhập Khẩu  Nhật Bản
-4%
413.000.000 396.000.000
Mã sản phẩm Daisaki NH-210D
Nhóm Xe tải TMT Daisaki
Trọng tải 2 Tấn – 5 Tấn
Chủng loại Xe tải ben tự đổ
Kích thước Thùng 2710x1670x550
Nhập Khẩu  Nhật Bản