Liên hệ
Trọng tải  5 tấn (5000KG )
Dòng xe Xe Tải ben TMT
Chủng Loại TMT ZB7050D
Nhà cung cấp TMT – ZIBO
Liên hệ 0945.218.286